OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI PARTENERI IN CADRUL PROIECTULUI Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să  vizitaţi www.fonduri-ue.ro Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT Titlul programului: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor Domeniul major de intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității Titlul proiectului: Formare profesională în domeniul materialelor noi cu aplicații în mecanică și mecatronică - PROFMEC Contract: POSDRU/81/3.2/S/58103 Perioada de derulare: 01.12.2010 - 01.10.2013 Valoarea eligibilă a proiectului: 8.388.239 lei Programul de pregătire profesională (inițiere, perfecționare, specializare) în domeniul mecanicii și mecatronicii asigură o mai bună înțelegere și cunoaștere a managerilor și angajaților cu privire la obținerea, testarea și utilizarea noilor materiale,   îndeosebi a nanopulberilor, în protecția termo-mecanică a suprafețelor, îmbunatățirea parametrilor funcționali ai instalațiilor în scopul creșterii radicale a competitivității și durabilității produselor, creșterii productivității și siguranței în exploatare, scăderii costurilor de producție și întreținere. Dobândirea noilor cunoștințe va conduce la creșterea flexibilității și adaptabilității angajaților la cerințele unei producții moderne, ecologice. Programul de instruire oferă cunoștințe interdisciplinare cu aplicații în domenii înrudite din profilul prelucrării mecanice, al proiectării aplicațiilor, al conducerii sistemelor și echipamentelor mecanice, electrice, electronice și de automatizări pentru aplicații industriale bazate pe logica secvențială (automate programabile, interfețe om-mașină, rețele de comunicație fieldbus) ceea ce conduce la lărgirea orizontului de cunoaștere a angajaților, în acelasi timp multiplicând oportunitățile de angajare și o eventuala reorientare a acestora. Totodata, programul va aborda și problemele legate de îmbunatățirea competențelor privind controlul și reducerea poluării în tehnologiile din mecanică și mecatronică. 1. Campanie de informare și conștientizare în vederea adaptabilității organizațiilor la impactul noilor tipuri de materiale cu aplicații în mecanică și mecatronică. 2. Elaborarea Programelor de Formare profesională (inițiere-perfecționare-specializare) NouTeh-Manager și acreditarea acestora. 3. Instruirea prin programul NouTeh-Manager a unui număr de 28 de manageri ai organizațiilor industriale privind necesitatea utilizării noilor tehnologii și materiale în scopul creșterii competitivității produselor. 4. Formare profesionala (Inițierea-perfecționarea-specializarea) a unui număr de 420 de angajați în vederea însușirii deprinderilor teoretice și practice necesare utilizării noilor tipuri de materiale și tehnologii 5. Diseminarea rezultatelor obținute prin program. PROFMEC GRUPUL TINTA 28 de manageri de organizații industriale și intreprinzători din domeniul mecanicii și mecatronicii din 5 Regiuni de Dezvoltare ale României: București-Ilfov, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Nord Est. 420 de angajați ai organizațiilor industriale care au ca obiect de activitate producția de echipamente în domeniile mecanică, mecanică agricolă și mecatronică din cele 5 Regiuni.