Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 PARTENERI IN CADRUL PROIECTULUI INVITATIE CURSURI CNFPA Stimata Doamna Director, Stimate Domnule Director, Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti impreuna cu Institul National de Cercetare Dezvoltare pentru Masini si Instalatii Destinate Agriculturii si Industriei Alimentare INMA, organizeaza in cadrul proiectului Formare profesionala in domeniul materialelor noi cu aplicatii in mecanica si mecatronica PROFMEC, cursurile: 1. Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator 2. Director department informatica 3. Operator in domeniul proiectarii asistate pe calculator 4. Mecanic masini agricole Cursul se adreseaza managerilor de organizatii industriale si intreprinzatorilor din domeniul mecanicii si mecatronicii din Regiunea de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov, precum si angajatilor organizatiilor industriale care au ca obiect de activitate productia de echipamente in domeniile mecanica, mecanica agricola si mecatronica. Detalii privind cursurile puteti gasi aici sau in invitatie si in detalii cursuri si formular inscriere Cu stima drd. Georgia Sima CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI ACTIVITĂŢI A1. Managementul proiectului A 1.1 Managementul proiectului (S, P1-P6; anul 1 lunile 1-12, anul 2 lunile 1-12, anul 3 lunile 1-10) A 1.2 Managementul achizițiilor publice (S, P1-P6; anul 1 lunile 2-5, anul 2 lunile 2-3, anul 3 lunile 2-3)  A 1.3 Monitorizare, evaluare și raportare către autoritatea contractantă (S, P1-P6; anul 1 lunile 1-12, anul 2 lunile 1-12,  anul 3 lunile 1-10)  A 1.4 Informare și publicitate privind proiectul (S, P1-P6; anul 1 lunile 1-12, anul 2 lunile 1-12, anul 3 lunile 1-10) A 1.5 Audit financiar și tehnic proiect activitate subcontractată (S; anul 1 luna 12, anul 2 luna 12, anul 3 luna 10)  A2. Desfășurarea campaniei de informare și conștientizare   A 2.1 Pregătirea și realizarea materialelor de prezentare și promovare a proiectului (S, P1-P6; anul 1 lunile 2-3) A 2.2 Organizarea și realizarea de 4 conferințe de prezentare a proiectului în regiunile de dezvoltare în care activează   persoane din grupul țintă (S, P1-P6; anul 1 lunile 4-6)  A 2.3 Dezvoltare și actualizare website cu pagina dedicată proiectului; creare și întreținere bază de date cu persoanele  instruite (S, P1-P6; anul 1 lunile 2-12, anul 2 lunile 1-12, anul 3 lunile 1-10)  A 2.4 Realizare materiale și produse de identitate vizuala proiect (S, P1-P6; anul 1 luna 3, anul 3 luna 8) A 2.5 Elaborarea și realizarea unei broșuri de prezentare a programului și a rezultatelor sale (S, P1-P6; anul 3 luna 8)  A 2.6 Organizarea conferinței finale de diseminare a rezultatelor proiectului (S, P1-P6; anul 3 luna 9)  A3. Pregătirea și elaborarea Programelor de iniţiere-perfecţionare-specializare A 3.1 Definitivarea curriculelor pentru manageri și pentru angajați (cursurile teoretice și îndrumare pentru demonstrațiile  experimentale) (P1-P3; anul 1 lunile 3-5)  A4. Autorizarea Programelor de iniţiere-perfecţionare-specializare   A 4.1 Elaborarea documentației de autorizare (P1-P3; anul 1 lunile 4- 5)  A 4.2 Autorizarea Programelor de inițiere-perfecționare-specializare (P1-P3; anul 1 lunile 5-7)  A5. Furnizarea Programului de iniţiere-perfecţionare-specializare (teorie) pentru managerii si angajaţii organizaţiilor  industriale în domeniile mecanicii si mecatronicii   A 5.1 Selectarea și constituirea grupelor de manageri și angajați din regiunile implicate (Bucuresti-Ilfov, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Nord Est) (S, P1-P6; anul 1 luna 8, anul 2 lunile 1-11, anul 3 lunile 1-7)  A 5.2 Furnizarea cursurilor din Programele de inițiere-perfecționare-specializare (S, P1-P6; anul 1 lunile 9-10, anul 2   lunile 1-11, anul 3 lunile 1-7)  A6. Demonstraţii experimentale (practice) aferente Programelor de iniţiere-perfecţionare-specializare   A 6.1 Desfăsurarea demonstrațiilor experimentale în cele 3 locatii din regiunea Bucuresti- Ilfov; (S, P1-P6; anul 1 luna 11,   anul 2 lunile 1-11, anul 3 lunile 1-7)  A 6.2 Testarea cursanților și eliberarea certificatelor de participare (S, P1-P6; anul 1 luna 11, anul 2 lunile 1-11,   anul 3 lunile 1-7)  REZULTATE ANTICIPATE  A1. Managementul proiectului A 1.1 : - 1 comitet de coordonare, incluzand câte 1 reprezentant din partea fiecarui partener; - manual de calitate al proiectului, proceduri de sistem, proceduri operaționale și instructiuni de lucru  A 1.2 : - documente pentru achiziția echipamentelor, aparatelor, licențelor, materialelor consumabile  - echipamente,aparatură, licențe software, materiale consumabile achiziționate   A 1.3 : - 4 rapoarte de activitate   A 1.4 : - 1 plan de media și 7 comunicate de presa realizate  - 1 model de pliant în 500 de copii la conferința finala, 8 articole de presă  - crearea și actualizarea paginii web a proiectului și a celor 3 secțiuni dedicate proiectului pe paginile web ale partenerilor  A 1.5 : - 3 rapoarte de audit  Rezultatele obţinute în activitatea A1.4, certifică realizarea Obiectivului specific 5 A2. Desfășurarea campaniei de informare și conștientizare A 2.1 : - 4 articole de presa, 4 comunicate de presa, 1 pliant în 500 exemplare pentru workshopuri A 2.2 : - 4 conferințe regionale cu minim 50 participanți/ conferință A 2.3 : - 1 pagină web a proiectului actualizata periodic, 1 bază de date actualizată periodic cu grupul țintă instruit A 2.4 : - 3 produse de identitate vizuala distincte ( 100 de mape, 150 pixuri, 1 banner) A 2.5 : - 1 broșură de prezentare a proiectului și a rezultatelor sale în 500 de exemplare A 2.6 : - conferință finală de diseminare a rezultatelor proiectului cu minim 100 participanți Rezultatele obţinute în activităţile A2.1, A2.2 si A2.3, certifică realizarea Obiectivului specific 1 Rezultatele obţinute în activităţile A2.5 si A2.6, certifică realizarea Obiectivului specific 5 A3. Pregătirea și elaborarea Programelor de iniţiere-perfecţionare-specializare A 3.1 : - 1 programă pentru manageri ( teorie și îndrumar demonstrații experimentale) - 8 programe pentru angajați ( teorie și îndrumar demonstrații experimentale) Rezultatele obţinute în activitatea A3, certifică realizarea Obiectivului specific 1 A4. Autorizarea Programelor de iniţiere-perfecţionare-specializare A 4.1 : - Elaborarea a 9 documentații de autorizare pentru P1, P2 si P3 A 4.2 : - Autorizarea programelor de inițiere-perfecționare-specializare : P1: 1 programă de perfecționare autorizată pentru manageri, 1 programă de perfecționare pentru angajați P2: 3 programe-module autorizate de inițiere-perfecționare-specializare (angajați) P3: 4 programe autorizate pentru perfecționare ( angajați) Rezultatele obţinute în activităţile A3 si A4, certifică realizarea Obiectivului specific 2 A5. Furnizarea Programului de iniţiere-perfecţionare-specializare (teorie) pentru managerii si angajaţii organizatiilor A 5.1 : - identificarea a 28 manageri și 420 angajați care vor participa la instruire A 5.2 : - 28 manageri instruiți și 420 de angajati instruiți - 31 cursuri de perfecționare și 14 cursuri de inițiere organizate Rezultatele obţinute în activitatea A5, certifică realizarea Obiectivelor specifice 3 și 4 A6. Demonstraţii experimentale (practice) aferente Programelor de iniţiere-perfecţionare-specializare A 6.1 : - 448 de cursanți care participă la demonstrațiile experimentale A 6.2 : - minim 359 de certificate eliberate de CNFPA Rezultatele obţinute în activităţile A5 și A6, certifică realizarea Obiectivelor specifice 3 și 4
PROFMEC