PARTENERI IN CADRUL PROIECTULUI Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 CURSURI ȘI PROGRAME DE PERFECŢIONARE 2013 - CURSURI PLANIFICATE Organizate de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare Curs 1: MANAGEMENTUL INOVĂRII PRIN UTILIZAREA MATERIALELOR AVANSATE PENTRU ACOPERIRI DE PROTECŢIE TERMO-MECANICĂ A SUPRAFEŢELOR CU APLICAŢII ÎN MECANICĂ ȘI MECATRONICĂ. Cursul se adresează: Manager de inovare cod COR 242106 Curs 2: CREŞTEREA PERFORMANŢELOR FIRMEI PRIN UTILIZAREA MATERIALELOR NOI PENTRU ACOPERIRI DE PROTECŢIE TERMO-MECANICĂ A SUPRAFEŢELOR CU APLICAŢII ÎN MECANICĂ ȘI MECATRONICĂ Cursul se adresează: Specialist îmbunătăţire procese cod COR 242102 Organizate de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare: 1. ANALIZA STRUCTURALA ŞI MATERIALE NOI FOCALIZATE PE MECANICĂ, MECATRONICĂ, MENTENANŢĂ ŞI EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ Cursul se adresează: Specialist în domeniul proiectarii asistate de calculator cod COR 251401 2. ELEMENTE DE ANALIZĂ STRUCTURALĂ ŞI MATERIALE NOI FOCALIZATE PE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ Cursul se adresează: Operatori în domeniul proiectarii asistate de calculator cod COR 351104 3. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR COMPUTERIZATE ÎN ANALIZA STRUCTURALĂ ŞI MATERIALE NOI FOCALIZATE PE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI EXPLOTAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ Cursul se adresează: Directori Departamente / Divizii Informatice cod COR 133005 4. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR INOVATOARE ŞI TRANSFERUL DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL ECHIPAMENTELOR TEHNICE DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE Cursul se adresează: Constructori şi mecanici maşini agricole cod COR 723309 Mai multe detalii... ORGANIZATE DE IMNR Curs 1: MANAGEMENTUL MATERIALELOR AVANSATE PENTRU ACOPERIRI DE PROTECŢIE TERMO-MECANICĂ A SUPRAFEŢELOR CU APLICAŢII ÎN MECANICĂ ȘI MECATRONICĂ. Curs 2: OBŢINEREA, TESTAREA ȘI UTILIZAREA MATERIALELOR AVANSATE PENTRU ACOPERIRI DE PROTECŢIE TERMO-MECANICĂ A SUPRAFEŢELOR CU APLICAŢII ÎN MECANICĂ ȘI MECATRONICĂ Demonstraţii experimentale de laborator la sediul INCDMNR-IMNR ( Îndrumar de laborator): METODE MODERNE DE TESTARE ȘI CONTROL A NOILOR MATERIALE AVANSATE PENTRU PROTECŢIA TERMO MECANICĂ A SUPRAFEŢELOR ECHIPAMENTELOR UTILIZATE IN MECANICĂ ȘI MECATRONICĂ Mai multe detalii... ORGANIZATE DE INMA 1. ANALIZA STRUCTURALA ŞI MATERIALE NOI FOCALIZATE PE MECANICĂ, MECATRONICĂ, MENTENANŢĂ ŞI EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ 2. ELEMENTE DE ANALIZĂ STRUCTURALĂ ŞI MATERIALE NOI FOCALIZATE PE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ 3. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR COMPUTERIZATE ÎN ANALIZA STRUCTURALĂ ŞI MATERIALE NOI FOCALIZATE PE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI EXPLOTAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ 4. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR INOVATOARE ŞI TRANSFERUL DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL ECHIPAMENTELOR TEHNICE DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE Mai multe detalii... ORGANIZATE DE IPROLAM 1. Automate Programabile moderne în mecatronică Configurare şi Utilizare 2. Senzori, Traductoare si Acţionări electrice moderne în mecatronică 3. Automate Programabile în sistemele de automatizare moderne Configurare şi Utilizare, inclusiv prezentarea Standardului IEC 61131 pentru automate programabile 4. Realizarea reţelelor industriale de comunicaţie la nivel de camp în mecatronică şi în sistemele de automatizare moderne: ASi, PROFIBUS, PROFINET Mai multe detalii...
PROFMEC