PARTENERI IN CADRUL PROIECTULUI Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 CURSURI 2013 AUGUST SEPTEMBRIE 2013 INMA 1. ANALIZA STRUCTURALA ŞI MATERIALE NOI FOCALIZATE PE MECANICĂ, MECATRONICĂ, MENTENANŢĂ ŞI EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ Cursul se adresează: Specialist în domeniul proiectarii asistate de calculator cod COR 251401 2. ELEMENTE DE ANALIZĂ STRUCTURALĂ ŞI MATERIALE NOI FOCALIZATE PE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ Cursul se adresează: Operatori în domeniul proiectarii asistate de calculator cod COR 351104 Mai multe detalii... ORGANIZATE DE IMNR Curs 1: MANAGEMENTUL INOVĂRII PRIN UTILIZAREA MATERIALELOR AVANSATE PENTRU ACOPERIRI DE PROTECŢIE TERMO-MECANICĂ A SUPRAFEŢELOR CU APLICAŢII ÎN MECANICĂ ȘI MECATRONICĂ. Cursul se adresează: Manager de inovare cod COR 242106 Curs 2: CREŞTEREA PERFORMANŢELOR FIRMEI PRIN UTILIZAREA MATERIALELOR NOI PENTRU ACOPERIRI DE PROTECŢIE TERMO-MECANICĂ A SUPRAFEŢELOR CU APLICAŢII ÎN MECANICĂ ȘI MECATRONICĂ Cursul se adresează: Specialist îmbunătăţire procese cod COR 242102 Mai multe detalii... ORGANIZATE DE INMA 1. ANALIZA STRUCTURALA ŞI MATERIALE NOI FOCALIZATE PE MECANICĂ, MECATRONICĂ, MENTENANŢĂ ŞI EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ Cursul se adresează: Specialist în domeniul proiectarii asistate de calculator cod COR 251401 2. ELEMENTE DE ANALIZĂ STRUCTURALĂ ŞI MATERIALE NOI FOCALIZATE PE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ Cursul se adresează: Operatori în domeniul proiectarii asistate de calculator cod COR 351104 3. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR COMPUTERIZATE ÎN ANALIZA STRUCTURALĂ ŞI MATERIALE NOI FOCALIZATE PE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI EXPLOTAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ Cursul se adresează: Directori Departamente / Divizii Informatice cod COR 133005 4. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR INOVATOARE ŞI TRANSFERUL DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL ECHIPAMENTELOR TEHNICE DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE Cursul se adresează: Constructori şi mecanici maşini agricole cod COR 723309 Mai multe detalii...
PROFMEC