PARTENERI IN CADRUL PROIECTULUI Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Cursuri organizate de IPROLAM in 2012 Avem plăcerea de a vă invita să participaţi la cursurile autorizate CNFPA organizate de S.C.IPROLAM S.A. ca partener al proiectului european PROFMEC cofinanţat prin programul POSDRU 2007 - 2013 “Investeşte în oameni” : 1. Automate Programabile moderne în mecatronică – Configurare şi Utilizare Program de iniţiere aferent calificării : „Tehnician mecatronist” 2. Realizarea rețelelor industriale de comunicaţie în mecatronică şi în sistemele de automatizare moderne: PROFINET şi Industrial Ethernet, PROFIBUS, ASi Program de perfecţionare aferent calificării : „Lucrător în electronică şi automatizări” 3. Senzori, traductoare și Acţionări electrice moderne în mecatronică Program de perfecţionare aferent calificării : „Tehnician mecatronist” Informaţiile pot fi consultate şi pe pagina web a proiectului PROFMEC: https://iprolam.ro/POSDRU/Program_cursuri/Cursuri.html Lista cursurilor PROFMEC programate pentru perioada Martie - Decembrie 2012 este urmatoarea :
Curs Perioada de desfășurare Nr.cursanti
Automate Programabile moderne în mecatronică – Configurare şi Utilizare Lunar - săptămâna 3 8
Realizarea reţelelor industriale de comunicaţie în mecatronică şi în sistemele de automatizare moderne: PROFINET şi Industrial Ethernet, PROFIBUS, ASi; 05.-09.03.2012 8
Realizarea reţelelor industriale de comunicaţie în mecatronică şi în sistemele de automatizare moderne: PROFINET şi Industrial Ethernet, PROFIBUS, ASi; Lunar -săptămâna 2 8
Durata de desfăşurare a cursurilor este de 5 zile . Cursanţii care parcurg aceste programe de iniţiere şi perfecţionare cu succes primesc un „Certificat de Absolvire” şi un „Supliment de competenţe” eliberate de CNFPA şi recunoscute la nivel naţional. Pe durata cursurilor, cursanţii care nu au domiciliul în Bucureşti, vor beneficia gratuit atât de cazare şi masă cât şi de decontarea cheltuielilor de transport aferente prezentării la curs (transport feroviar, rutier). Mai multe informaţii ...
PROFMEC